Konsultacje społeczne w zakresie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2020 roku

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Prostki zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2019.122) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2020 roku.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 04.02.2020 r. do 17.02.2020 r.

Uwagi do programu można zgłaszać do Urzędu Gminy w Prostkach zgodnie z załączonym formularzem konsultacji w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy w Prostkach. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Forma składania uwag:
1) na piśmie w Urzędzie Gminy w Prostkach, pokój nr 106 (sekretariat), w dni robocze, w godzinach od 700 do 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy w Prostkach ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@prostki.pl bądź faksem: 87 611 20 79.

Opublikowano: 05 lutego 2020 08:38

Kategoria: Ogłoszenia - Konsultacje społeczne

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2020 roku [99 KB]

Formularz zgłaszania uwag i opinii w konsultacjach [61.5 KB]

Wyświetleń: 110

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl