Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały odnośnie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na nazwę Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Prostki

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12.2018 Wójta Gminy Prostki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały odnośnie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na nazwę Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki zwołuję

zebranie

mieszkańców ulicy 1 Maja w Prostkach w dniach:
- 21 lutego 2018 r. o godz. 17:00.
- 28 lutego 2018 r. o godz. 17:00.
- 07 marca 2018 r. o godz. 17:00.
Miejsce zebrania: w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.
Celem zebrania jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii mieszkańców ulicy 1 Maja oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na tej ulicy, na temat zmiany nazwy ulicy 1 Maja na nazwę Chrystusa Króla królów w miejscowości Prostki.
O zmianę nazwy ulicy zawnioskował Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego z Padwy w zawiązku z tym Wójt Gminy Prostki podjął działania mające na celu poznanie opinii głównych zainteresowanych tj. mieszkańców ul. 1 Maja oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na tej ulicy, w przedmiotowej sprawie. Przemawia za tym ważny interes społeczny, gdyż zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej ul. 1 Maja nie jest nazwą ulicy propagującej komunizm lub inny ustrój totalitarny w oparciu o Ustawę z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przedmiotowa zmiana nazwy ulicy nie podlega pod cytowaną ustawę i wiąże się z kosztami finansowymi dla lokalnej ludności jak i przedsiębiorców prowadzących działalność przy przedmiotowej ulicy lub samorządu Gminy Prostki.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w myśl przepisów Uchwały Nr LV/338/2014 Rady Gminy Prostki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prostki.
W związku z powyższym zapraszam wszystkich pełnoletnich mieszkańców ulicy 1 Maja w Prostkach oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przy tej ulicy oraz osoby zainteresowane do udziału w zebraniach.

UWAGA: formularze z konsultacji odnoszące się do powyższego tematu można składać od 19.02.2018 do dnia 12.03.2018 r. w Urzędzie Gminy w Prostkach 19-335 Prostki ul. 1 Maja 44B w godzinach urzędowania oraz bezpośrednio na zebraniach w dniu 21.02.2018 r., 28.02.2018 r., 07.03.2018 r.

Opublikowano: 19 lutego 2018 21:51

Kategoria: Ogłoszenia - Konsultacje społeczne

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Formularz konsultacji społecznych [19.23 KB]

Raport z konsultacji społecznych [211.69 KB]

Wyświetleń: 517

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl