Konsultacje społeczne w przedmiocie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prostki na nieruchomości będące własnością osoby prywatnej w miejscowości Krzywińskie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Prostki

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10.2018 Wójta Gminy Prostki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prostki na nieruchomości będące własnością osoby prywatnej w miejscowości Krzywińskie zwołuję

zebranie

mieszkańców miejscowości Krzywińskie w dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 17:30. Miejsce spotkania: w autobusie szkolnym podstawionym na przystanku we wsi Krzywińskie.
Celem zebrania jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii mieszkańców wsi na temat zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prostki oznaczonej nr geodezyjnym 12/15 obręb Krzywińskie na nieruchomości będące własnością osoby prywatnej oznaczone nr geodezyjnymi 12/26 i 12/29 obręb Krzywińskie przeznaczone do stworzenia miejsca spotkań mieszkańców.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w myśl przepisów Uchwały Nr LV/338/2014 Rady Gminy Prostki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prostki.
W związku z powyższym zapraszam wszystkich pełnoletnich mieszkańców miejscowości Krzywińskie i osoby zainteresowane do udziału w zebraniu.

UWAGA: formularze z konsultacji odnoszące się do powyższego tematu można składać od 07.02.2018 do dnia 23.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Prostkach 19-335 Prostki ul. 1 Maja 44B w godzinach urzędowania oraz bezpośrednio na zebraniu w dniu 22.02.2018 r.

Opublikowano: 09 lutego 2018 13:24

Kategoria: Ogłoszenia - Konsultacje społeczne

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Formularz konsultacji społecznych [19.1 KB]

Raport z konsultacji społecznych [919.89 KB]

Wyświetleń: 336

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl