Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Prostki na 2018 rok

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prostki na 2018 rok z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Prostki z dnia 29 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z sektorem pozarządowym projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Prostki zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Prostki z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2018 roku.

Termin konsultacji: od 17 października 2017 r. do 30 października 2017 r. w godzinach od 7.00 do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B
Konsultacje są skierowane do organizacji pozarządowych i do podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Prostki.

Forma konsultacji: Elektronicznie na adres alicja.szalaj@prostki.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B.

Informacje: Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, Pokój Nr 115, Tel. 87 6112856

Opublikowano: 19 października 2017 08:55

Kategoria: Ogłoszenia - Konsultacje społeczne

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Projekt rocznego programu współpracy gminy Prostki z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2018 roku [65.5 KB]

Formularz zgłaszania uwag i opinii w konsultacjach [36.5 KB]

Wyświetleń: 364

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl