Zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Prostki 2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

I. Miejsce i termin:
Kompleks sportowy „Orlik 2012" w Wiśniowie Ełckim dnia 13.05.2018 r. (Niedziela) o godz. 10.00.
 
II. Organizatorzy:
Gmina Prostki, Animatorzy Sportu w Wiśniowie Ełckim

III. Cele turnieju:
- umożliwianie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich
- promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Prostki
- integracja społeczności lokalnej
- propagowanie zdrowego stylu życia

IV. Warunki uczestnictwa:
- turniej przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Prostki - mężczyźni
- w turnieju mogą uczestniczyć osoby zaprzyjaźnione z Gminą Prostki propagujące aktywne spędzanie czasu wolnego
- zawodnicy biorą odpowiedzialność za swój stan zdrowia przed i w czasie turnieju
- zawodnicy są odpowiedzialni za ład i porządek w szatniach i na boisku

V. Zgłoszenia do turnieju:
- osobiście, lub drogą mailową na adres krzysztofkurowski79@wp.pl oraz madzia0205@o2.pl (imienna lista zawodników reprezentujących drużynę - max 10 zawodników i nazwa drużyny)
- przy zgłaszaniu drużyny wpisowe w wysokości: 25zł od drużyny
- oświadczenie pisemne rodziców/opiekunów zezwalających na udział syna w rozgrywkach turniejowych - dotyczy osób niepełnoletnich (wiek16+)
- zgłoszenie drużyn do 06.05.2018r
- zgłoszenie drużyn jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania przepisów i regulaminu gry w piłkę nożną (max 6 drużyn - decyduje kolejność zgłoszeń)

VI. System rozgrywek:
System rozgrywek ustalony zostanie przez organizatorów i podany kapitanom drużyn na odprawie w dniu 13.05.2018 r o godz. 09.30 (losowanie grup)- uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.

VII. Przepisy i skład drużyn:
1. Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry ,,bez spalonego"
2. Zespoły rywalizują w 6-cio osobowych składach (bramkach+5 w polu)
3. Zmiany systemem hokejowym
4. Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym na orlik (turfy, halówki, korki lane z niskim profilem)
5. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz
6. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są: 3pkt, za remis 1pkt, porażka 0pkt
7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:
- liczba zdobytych punktów
- wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn
- ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę
- przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli
- losowanie
8. Kary dyscyplinarne:
- żółta kartka - kara 2 min, zawodnik który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzymuje kartkę czerwoną
- czerwona kartka - drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, zawodnik otrzymujący (czerwoną kartkę pauzuje w kolejnym meczu
- niesportowe zachowanie - wykluczenie z turnieju
9. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie
10. Gdy drużyna wycofa się z turnieju - punkty i bramki z jej udziałem zostają anulowane
11. Drużyna która nie stawia się na mecz (10min po rozpoczęciu) zostaje ukarana walkowerem 3:0
12. Warunkiem zezwolenia drużyny na mecz jest minimum 4 graczy (3+bramkarz)
13. W przypadku wybicia piłki poza teren boisk drużyna jest zobowiązana do jej przyniesienia
14. Planowany czas trwania meczu 2x10 min (3-5min przerwy) - organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu gry - w fazie pucharowej przy remisie następuje dogrywka 2x5min, jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia - rzuty karne
15. Podczas wprowadzania piłki do gry przepisowa odległość to 5 metrów.
16. Gdy piłka opuści linię końcową boiska bramkarz wprowadzą ją do gry z ,,piątki".
17. Rzuty z autu wykonywane są oburącz zza głowy stojąc obiema stopami na linii (przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola)
18. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednio na gwizdek.
19. Gra wślizgami jest zabroniona.
20. Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią.
21. Przeklinanie jest karane żółtą kartką i karą 1min.

VII. Postanowienia końcowe:
- za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi dyskwalifikacja lub walkower (orzeka organizator)
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.
- Zakaz gry w łańcuszkach, obrączkach, okularach itp.
- Zawodnicy powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość
- Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny wymienione w regulaminie odpowiada kapitan drużyny
- Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz podczas trwania turnieju
- za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna.

Opublikowano: 30 kwietnia 2018 23:35

Kategoria: Sport i rekreacja

Wyświetleń: 1062

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl