XVIII sesja Rady Gminy Prostki

Informuję o terminie XIX Sesji  Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. o godz. 11.00. Obrady można śledzić na stronie BIP Prostki zakładka „Sesje Rady Gminy – Nagrania Sesji Rady Gminy”.
Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

ZARZĄDZAM
obrady Sesji Rady Gminy Prostki w trybie zdalnym

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o zdalnym sposobie obradowania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2020 - 2025
5.2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Prostki na 2020 r.
5.3. Uchwała w sprawie nadania nazwy drogom gminnym w miejscowości Bogusze.
5.4. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prostki, w roku szkolnym 2020/2021.
5.5. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rożyńsku Wielkim.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 04 września 2020 13:56

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 93

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl