XV sesja Rady Gminy Prostki

W dniu 19 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki odbędzie się XV ponadplanowa sesja Rady Gminy Prostki.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata
3.2. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2020 r.
3.3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Prostki w rejonie ulic: Krótkiej, Szkolnej, Kolejowej i 1 Maja.
3.4. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok.
3.5. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2020 rok.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

UWAGA
Transmisja obrad online na stronie BIP UG Prostki w zakładce „SESJE RADA GMINY”.

Opublikowano: 18 marca 2020 21:35

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 139

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl