III sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na III sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr II.2018.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2018 – 2022.
10. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Prostki na 2018 r.
11. Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Prostki.
12. Uchwała w sprawie reprezentowania Gminy Prostki w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2018-2023.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 27 grudnia 2018 10:06

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 272

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl