LVII sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na LVII sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LVI.2018.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Przedstawienie proponowanych zmian budżetu gminy Prostki na 2018 r.
a) wniosek mieszkańców sołectwa Zawady – Tworki w sprawie remontu drogi.
b) spotkanie przedstawiciela firmy FAN-TEX w sprawie „Ostatniej mili”.
10. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Prostki na 2018 r.
11. Uchwała w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na terenie gminy Prostki na 2019 rok.
12. Uchwała w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Prostki maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
13. Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Prostki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
14. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury „Ostatnia mila” niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
15. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 14 września 2018 13:53

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 408

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl