XLIX sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XLIX sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Domu Spotkań z Kulturą  w Prostkach przy ul. 1 Maja 34.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVII.2017 oraz XLVIII.2018.
 4. Przedstawienie raportu w sprawie konsultacji społecznych odnośnie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na nazwę Chrystusa Króla królów.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 10. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2018 – 2022.
 11. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2018 r.
 12. Uchwała w sprawie podziału gminy Prostki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 13. Uchwała w sprawie podziału gminy Prostki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2018 r.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 15 marca 2018 13:48

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 357

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl