XLV sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XLV sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIII.2017 oraz XLIV.2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2017 r.
 10. Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego.
 11. Uchwała w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi Pana D. Bagińskiego.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.202.2016 Rady Gminy Prostki z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prostki na lata 2016 – 2020”.
 13. Uchwała w sprawie zmiany treści załącznika Nr 2 do uchwały Nr XII/53/03 Rady Gminy Prostki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Prostki.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 25 września 2017 14:58

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 335

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl