XXXVII sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XXXVII sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVI.2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2017 r.
 10. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prostkach.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 22 marca 2017 13:01

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 363

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl