XXXV sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XXXV sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród w konkursie „Najpiękniejsza posesja i balkon 2016”.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXII.2016, XXXIII.2016 oraz XXXIV.2016.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2017 – 2022.
 11. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.
 13. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Prostki na 2017 r.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Prostki.
 16. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 14 lutego 2017 15:53

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 427

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl