Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019

Opublikowano: 21 maja 2020 12:10

Kategoria: Ogłoszenia - Otwarte konkursy ofert

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Sprawozdanie z realizacji pogramu współpracy Gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi za 2019 r. [195.85 KB]

Wyświetleń: 61

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl