Wykonanie utwardzenia pobocza na drodze gminnej w miejscowościach Miłusze i Miechowo