Przeprowadzenie badania rynku dążącego do ustalenia wartości przeprowadzenia audytu zewnętrznego spółki gminnej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o w Prostkach

Nr sprawy :OR.0144.1.2017

Gmina Prostki
Ul.1 Maja 44B
19-335 Prostki


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w ramach zaproszenia do negocjacji zakresu zamówienia wraz ze złożeniem wstępnych ofert: „Przeprowadzenie badania rynku dążącego do ustalenia wartości przeprowadzenia audytu zewnętrznego spółki gminnej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o w Prostkach”, złożono następujące oferty- podaję nazwy, siedziby i adresy wykonawców:
1. Super Zarządca 24 Biuro Obsługi i Zarządzania Nieruchomości , Halina Kościerza, Żary 68-200 ul.Mieszka I nr lokalu 9
2. Kancelaria Biegłego Rewidenta Barbara Witak Ul.Kamykowa 43, 03-289 Warszawa
3. MaxFinanse Sp. z o.o ul. Składowa 10, 19-400 Olecko

Wszyscy Wykonawcy spełnili warunki udziału w postepowaniu, a ich oferty były zgodne z treścia zaproszenia do udziału w negocjacjach.
Po przeprowadzonej analizie i rozmowach z Wykonawcami wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez: Super Zarządca 24 Biuro Obsługi i Zarządznia Nieruchomości, Halina Kościerza, Żary 68-200 ul.Mieszka I nr lokalu 9

Możliwy termin zawarcia umowy – 12.05.2017 r.

Opublikowano: 11 maja 2017 22:35

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty [169.76 KB]

Wyświetleń: 66

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl