Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku Nr 37 przy ul. 1 Maja w Prostkach, przeznaczony pod działalność handlowo - usługową

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 – j.t.), załącznik Nr 1, rozdział V pkt. 1 uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. (ze zmianami) w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Prostki podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej.
1. Opis lokalu:
- lokal użytkowy o pow. 60,00 m² zlokalizowany na parterze budynku Nr 37 przy ul. 1 Maja w Prostkach, przeznaczony pod działalność handlowo - usługową,
- lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną,
- lokal posiada ogrzewanie centralne,
- wszelkie należności (dostawa zimnej wody, odprowadzenie nieczystości, energia elektryczna, podatek itp.) wynikające z umowy najmu ponosi najemca,
- najemca lokalu za zgodą wynajmującego dokonuje w zakresie własnym i na własny koszt przystosowania lokalu do potrzeb prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
2. Czynsz określa się w wysokości 911,43 zł miesięcznie netto.
3. Czynsz powiększony zostanie o podatek VAT według obowiązujących stawek.
4. Nieruchomość oznaczona Nr geodezyjnym 355/4 zabudowana budynkiem mieszkalno użytkowym uwidoczniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00033459/5.
5. Przewidywany okres najmu wynosi 3 lata.
Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 12 listopada 2020 12:55

Kategoria: Obrót mieniem - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 47

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl