Ogłoszenie o wyłożoniu karty inwentaryzacyjnej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym podlegającej komunalizacji z mocy prawa, oznaczona numerem geodezyjnym 483/5 obręb Prostki

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w dniach od 22 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r. wyłożona będzie karta inwentaryzacyjna działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym podlegającej komunalizacji w udziale 2320/280000 Skarbu Państwa na wniosek Gminy Prostki, oznaczonej numerem geodezyjnym:
1. 483/5 obręb Prostki o pow. 0,1600 ha,

Wszelkie uwagi i wnioski można wnosić na piśmie do tut. Urzędu Gminy w terminie do dnia 27 lipca 2020 r.

Opublikowano: 04 czerwca 2020 23:29

Kategoria: Obrót mieniem - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 89

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl