Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY PROSTKI

podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B na tablicy ogłoszeń od dnia 31 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r. wywieszone będą następujące wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1. Wykaz obejmujący części działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Nr 285/17; 297; 300/3; 300/1; 301/3; 359/4; 359/5; 360/7; 362/3; 362/14; 362/15; 496/8; 370/2; 371/1; 468/3; 470/1; 470/23; 494/1; 506/81; 506/119; 1440/45; 1505; 1543 obręb Prostki, 11/118; 4/17; 30 obręb Bobry o łącznej pow. 234,30 m².

Opublikowano: 31 stycznia 2020 14:42

Kategoria: Obrót mieniem - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 200

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl