Informacja o wyniku przetarg ustny na dzierżawę gruntów położonych na terenie Gminy Prostki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym przetargu w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 08 lutego 2019 r. przetargu ustnego licytacji na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Prostki.
I. W wyniku przetargu zostali wyłonieni kandydaci na dzierżawę poszczególnych działek:
1. działka nr 1566/15 obręb Prostki – wylicytowany czynsz: 92,38 zł – Jarosław Dylewski;
2. działka nr 1566/16 obręb Prostki – wylicytowany czynsz: 96,64 zł – Jarosław Dylewski;
3. działka nr 1566/17 obręb Prostki – wylicytowany czynsz: 93,53 zł – Jarosław Dylewski;
4. działka nr 59/2 obręb Rożyńsk Wielki – wylicytowany czynsz: 55,81 zł – Katarzyna Szczesna;

Opublikowano: 11 lutego 2019 23:27

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 190

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl