Ogłoszenie o wyłożoniu karty inwentaryzacyjnej działki podlegającej komunalizacji z mocy prawa, oznaczona numerem geodezyjnym 514/2 obręb Prostki

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w dniach od 20 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. wyłożona będzie karta inwentaryzacyjna działki podlegającej komunalizacji z mocy prawa, oznaczona numerem geodezyjnym:
1. 514/2 obręb Prostki o pow. 0,0103 ha,
Wszelkie uwagi i wnioski można wnosić na piśmie do tut. Urzędu Gminy w terminie do dnia 25 września 2018 r.

Opublikowano: 20 lipca 2018 23:00

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 256

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl