Wykaz obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do najmu w drodze bezprzetargowej

W Y K A Z

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do najmu w drodze bezprzetargowej.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 j. t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do najmu w drodze bezprzetargowej.

1. Lokal użytkowy o pow. 27 m² przeznaczony na gabinet stomatologiczny zlokalizowany na parterze budynku mieszkalno – użytkowego Nr 43 w Wiśniowie Ełckim.
Nieruchomość oznaczona Nr geodezyjnym 313/5 zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym uwidoczniona jest w Księdze wieczystej nr OL1E/00015895/1. Lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz centralne ogrzewanie.
Lokal przeznacza się do najmu na okres 3 lat.
Czynsz miesięczny określa się w wysokości:232,19 zł netto + VAT.
Wszelkie należności (dostawa zimnej wody, odprowadzanie nieczystości, energia elektryczna, podatek itp.) ponosi najemca. Najemca lokalu za pisemną zgodą wynajmującego dokonuje w zakresie własnym i na własny koszt remonty bieżące oraz przystosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2. Lokal użytkowy o pow. 15,07 m² przeznaczony na gabinet stomatologiczny zlokalizowany na parterze budynku mieszkalno – użytkowego Nr 15 przy ul. 1 Maja w Prostkach.
Nieruchomość oznaczona Nr geodezyjnym 365/3 zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym uwidoczniona jest w Księdze wieczystej nr OL1E/00021277/8. Lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz centralne ogrzewanie.
Lokal przeznacza się do najmu na okres 3 lat.
Czynsz miesięczny określa się w wysokości:174,13 zł netto + VAT.
Wszelkie należności (dostawa zimnej wody, odprowadzanie nieczystości, energia elektryczna, podatek itp.) ponosi najemca. Najemca lokalu za pisemną zgodą wynajmującego dokonuje w zakresie własnym i na własny koszt remonty bieżące oraz przystosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 24 listopada 2017 13:48

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 587

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl