Wykaz nieruchomości obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 – j.t.), załącznik Nr 1, rozdział V pkt. 1 uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. (ze zmianami) w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Prostki podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej.

1. Opis lokalu:
- lokal użytkowy o pow. 30,00 m² zlokalizowany na parterze budynku Nr 1 przy ul. Osiedle Leśne w Prostkach, przeznaczony pod działalność gospodarczą,
- lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną,
- lokal nie posiada ogrzewania,
- wszelkie należności (dostawa zimnej wody, odprowadzenie nieczystości, energia elektryczna, podatek itp.) wynikające z umowy najmu ponosi najemca,
- najemca lokalu za zgodą wynajmującego dokonuje w zakresie własnym i na własny koszt przystosowania lokalu do potrzeb prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2. Czynsz określa się w wysokości 166,76 zł miesięcznie netto.

3. Czynsz powiększony zostanie o podatek VAT według obowiązujących stawek.

4. Nieruchomość oznaczona Nr geodezyjnym 1504 zabudowana budynkiem mieszkalno użytkowym uwidoczniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00033479/1.

5. Przewidywany okres najmu wynosi 3 lata.
Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Opublikowano: 07 lipca 2017 14:36

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 392

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl