Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

WYKAZ


NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący grunty stanowiące własność Gminy Prostki przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.


1. Działka:
- nr 1566/12 o pow. 0,2093 ha położona w obrębie Prostki uwidoczniona jest w Księdze wieczystej nr OL1E/00012920/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.
- nr 1566/13 o pow. 0,1179 ha położona w obrębie Prostki uwidoczniona jest w Księdze wieczystej nr OL1E/00012920/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.
- nr 3/4 (część) o pow. 0,3000 ha położona w obrębie Popowo uwidoczniona jest w Księdze wieczystej nr OL1E/00022989/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.
2. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w stosunku do powierzchni, wynosi:
- działka nr 1566/12 – 72,79 zł,
- działka nr 1566/13 – 45,37 zł,
- działka nr 3/4 (część) – 100,00 zł.
3. Czynsz płatny będzie do 30 kwietnia każdego roku.
4. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek oraz wszystkie należności wynikające z umowy dzierżawy.
5. Grunt przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat.
6. Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony prawami.
7. Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
8. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B w Prostkach pok. Nr 10 w godz. od 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, tel. 87 611 28 63.
9. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki i Popowo.
 

Opublikowano: 03 lutego 2017 12:19

Kategoria: Obrót nieruchomościami - dzierżawa nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 445

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl