Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne w obrębie Prostki oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 506/166, 506/167, 506/168, 506/169

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 5 listopada 2019 r. I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Prostkach.
Przedmiotem przetargu były działki:
- Nr 506/166 o pow. 0,0020 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012922/9, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 3 000,00 zł,-
- Nr 506/167 o pow. 0,0020 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012922/9, Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 18 września 2019 r. w terminie do dnia 31 października 2019 r. (włącznie) nikt nie złożył wymaganego wadium na działkę. Cena wywoławcza netto wynosiła: 3 000,00 zł,-
- Nr 506/168  o pow. 0,0020 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012922/9, Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 18 września 2019 r. w terminie do dnia 31 października 2019 r. (włącznie) nikt nie złożył wymaganego wadium na działkę. Cena wywoławcza netto wynosiła: 3 000,00 zł,-
- Nr 506/169  o pow. 0,0020 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012922/9, Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 18 września 2019 r. w terminie do dnia 31 października 2019 r. (włącznie) nikt nie złożył wymaganego wadium na działkę. Cena wywoławcza netto wynosiła: 3 000,00 zł,-

W wyniku przetargu na działkę został wyłoniony następujący kandydat na nabywcę:
- działka 506/166 o pow. 0,0020 ha obręb Prostki – Zbigniew Mężyński, reprezentowany przez pełnomocnika który zaoferował kwotę netto 3 030,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,

W związku z brakiem wpłaty wymaganego wadium na działkę, Komisja przetargowa stwierdziła, że przetarg na działki 506/167, 506/168, 506/169 obręb Prostki jest bezskuteczny.

Opublikowano: 13 listopada 2019 07:45

Kategoria: Obrót mieniem - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 551

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl