Informacja o wyniku I przetargu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Prostkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1457/37, 1457/38, 1457/39, 1457/43, 1457/44

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 26 czerwca 2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Prostkach.
Przedmiotem przetargu były działki:
- Nr 1457/37  o pow. 0,1140 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 24 maja 2019 r. w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. (włącznie) nikt nie złożył wymaganego wadium na działkę. Cena wywoławcza netto wynosiła: 60 000,00 zł,-
- Nr 1457/38  o pow. 0,1141 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 24 maja 2019 r. w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. (włącznie) nikt nie złożył wymaganego wadium na działkę. Cena wywoławcza netto wynosiła: 60 000,00 zł,-
- Nr 1457/39  o pow. 0,1141 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 24 maja 2019 r. w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. (włącznie) nikt nie złożył wymaganego wadium na działkę. Cena wywoławcza netto wynosiła: 60 000,00 zł,-
- Nr 1457/43  o pow. 0,1004 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 24 maja 2019 r. w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. (włącznie) nikt nie złożył wymaganego wadium na działkę. Cena wywoławcza netto wynosiła: 52 000,00 zł,-
- Nr 1457/44  o pow. 0,1004 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 24 maja 2019 r. w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. (włącznie) nikt nie złożył wymaganego wadium na działkę. Cena wywoławcza netto wynosiła: 52 000,00 zł,-

W związku z brakiem wpłaty wymaganego wadium na działkę, Komisja przetargowa stwierdziła, że przetarg na działki 1457/37, 1457/38, 1457/39, 1457/43, 1457/44 obręb Prostki jest bezskuteczny.

Opublikowano: 28 czerwca 2019 12:41

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 282

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl