Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne w obrębie Prostki oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 506/163, 506/164, 506/165

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 25 października 2018 r. I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Prostkach.
Przedmiotem przetargu były działki:
- nr 506/163 o pow. 0,0020 ha, w obrębie Prostki, KW OL1E/00012922/9, Komisja przetargowa stwierdziła, że do przetargu złożono trzy wadia. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę dwie osoby. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 2 400,00 zł,-
- nr 506/164 o pow. 0,0020 ha, w obrębie Prostki, KW OL1E/00012922/9, Komisja przetargowa stwierdziła, że do przetargu złożono trzy wadia. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę dwie osoby. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 2 400,00 zł,-
- nr 506/165 o pow. 0,0020 ha, w obrębie Prostki, KW OL1E/00012922/9, Komisja przetargowa stwierdziła, że do przetargu złożono dwa wadia. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 2 400,00 zł,-

W wyniku przetargu na poszczególne działki został wyłoniony następujący kandydat na nabywcę:
- działka nr 506/163 o pow. 0,0020 ha, w obrębie Prostki – Dariusz Ruszczyk, zaoferował kwotę netto 2 430,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka nr 506/164 o pow. 0,0020 ha, w obrębie Prostki – Damian Modzelewski, zaoferował kwotę netto 2 430,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka nr 506/165 o pow. 0,0020 ha, w obrębie Prostki – Damian Modzelewski, zaoferował kwotę netto 2 430,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,

Opublikowano: 01 listopada 2018 19:46

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 450

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl