Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie gminne w obrębie Prostki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1457/32

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 22 sierpnia 2018 r. I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Prostkach.

Przedmiotem przetargu była działka:

- Nr 1457/32 o pow. 0,1115 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 49 500,00 zł,-

 

W wyniku przetargu na działkę został wyłoniony następujący kandydat na nabywcę:

- działki 1457/32 o pow. 0,1115 ha obręb Prostki – Marta Mitros, zaoferowała kwotę netto 50.000,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,

Opublikowano: 24 sierpnia 2018 11:38

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 509

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl