Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 przy ul. 1 Maja w Prostkach wraz z udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 354/4 i 354/5 stanowiącego mienie gminne w obrębie Prostki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym przetargu w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 21 sierpnia 2018 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku Nr 39 przy ul. 1 Maja  w Prostkach. Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 39 przy ul. 1 Maja w Prostkach wraz z udziałem w gruncie Nr 354/4 i 354/5 o pow. 0,1000 ha obręb Prostki w wysokości 74/1000 części, objęty księgą wieczystą Nr OL1E/00033975/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ełku.

Komisja przetargowa dopuściła do przetargu jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba.

Cena wywoławcza lokalu wynosiła: 32.000,00 zł;

W wyniku przetargu na nieruchomość został wyłoniony następujący kandydat na nabywcę:

Pani Danuta Jankowska wraz z małżonkiem Janem Jankowskim, którzy  zaoferowali najwyższą cenę lokalu Nr 2 w budynku Nr 39 przy ul. 1 Maja w Prostkach w wysokości 32.320,00 zł.

Opublikowano: 24 sierpnia 2018 11:35

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 557

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl