Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne w obrębie Prostki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 324/29, 324/30, 324/31, 324/32, 324/33, 324/34

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 15 czerwca 2018 r. I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Prostkach.

Przedmiotem przetargu były działki:
- nr 324/29 o pow. 0,0021 ha, wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 324/28 o pow. 0,0366 ha stanowiącą drogę wewnętrzną – dr, w obrębie Prostki, KW OL1E/00012919/5, Komisja przetargowa stwierdziła, że do przetargu nie złożono wymaganego wadium i tym samym nie przystąpiła żadna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 4 200,00 zł,-

- nr 324/30 o pow. 0,0021 ha, wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 324/28 o pow. 0,0366 ha stanowiącą drogę wewnętrzną - dr. w obrębie Prostki, KW OL1E/00012919/5, Komisja przetargowa stwierdziła, że do przetargu nie złożono wymaganego wadium i tym samym nie przystąpiła żadna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 4 200,00 zł,-

- nr 324/31 o pow. 0,0021 ha, wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 324/28 o pow. 0,0366 ha stanowiącą drogę wewnętrzną – dr. w obrębie Prostki, KW OL1E/00012919/5, Komisja przetargowa stwierdziła, że do przetargu złożono jedno wymagane wadium. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 4 200,00 zł,-

- nr 324/32 o pow. 0,0021 ha, wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 324/28 o pow. 0,0366 ha stanowiącą drogę wewnętrzną – dr. w obrębie Prostki, KW OL1E/00012919/5, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę dwie osoby. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 4 200,00 zł,-

- nr 324/33 o pow. 0,0021 ha, wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 324/28 o pow. 0,0366 ha stanowiącą drogę wewnętrzną - dr. w obrębie Prostki, KW OL1E/00012919/5, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 4 200,00 zł,-

- nr 324/34 o pow. 0,0021 ha, wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 324/28 o pow. 0,0366 ha stanowiącą drogę wewnętrzną - dr. w obrębie Prostki, KW OL1E/00012919/5, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 4 200,00 zł,-

W wyniku przetargu na poszczególne działki został wyłoniony następujący kandydat
na nabywcę:
- działka nr 324/32 o pow. 0,0021 ha, wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 324/28 o pow. 0,0366 ha stanowiącą drogę wewnętrzną – dr. w obrębie Prostki – Paulina Miller, zaoferowała kwotę netto 4 250,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka nr 324/33 o pow. 0,0021 ha, wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 324/28 o pow. 0,0366 ha stanowiącą drogę wewnętrzną – dr. w obrębie Prostki – Jolanta Bałdyga, zaoferowała kwotę netto 4 250,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka nr 324/34 o pow. 0,0021 ha, wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 324/28 o pow. 0,0366 ha stanowiącą drogę wewnętrzną – dr. w obrębie Prostki – Barbara Siedlecka reprezentowana przez pełnomocnika Damiana Modzelewskiego, zaoferowała kwotę netto 4 250,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,

W związku z nie przystąpieniem do licytacji osoby która wpłaciła wadium, na działkę 324//31 oraz braku wpłaty wadium na działki 324/29 i 324/30 obręb Prostki, Komisja przetargowa stwierdziła, że przetarg na działki 324/29, 324/30 i 324/31 wraz z udziałem po 1/6 w działce 324/28 stanowiącym drogę jest bezskuteczny.

Opublikowano: 26 czerwca 2018 12:25

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 267

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl