Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 przy ul. 1 Maja w Prostkach wraz z udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 354/4 i 354/5 obręb Prostki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 30 maja 2018 r. I przetargu ustnego na sprzedaż lokalu komunalnego nr 2 w budynku nr 39 przy ul. 1 Maja w Prostkach objętego księgą wieczystą OL1E/00033975/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ełku.

Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 27 kwietnia 2018 r. w terminie do dnia 28 maja 2018 r. (włącznie) nikt nie wpłacił wymaganego wadium.

Cena wywoławcza działki wynosiła: 40.000,00 zł

W związku z brakiem wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, Komisja przetargowa stwierdziła, że przetarg jest bezskuteczny.

Opublikowano: 30 maja 2018 23:49

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 297

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl