Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie gminne w obrębie Prostki oznaczonej numerem ewidencyjnym 38/1

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 07 maja 2018 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Prostkach.
Przedmiotem przetargu była działka:
- Nr 38/1 o pow. 0,1290 ha obręb Prostki, KW OL1E/00013053/3, Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 23 marca 2018 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. (włącznie) nikt nie złożył wymaganego wadium na działkę. Cena wywoławcza netto wynosiła: 40 000,00 zł,-

W związku z brakiem wpłaty wymaganego wadium na działkę, Komisja przetargowa stwierdziła, że przetarg na działkę 38/1 obręb Prostki jest bezskuteczny.

Opublikowano: 10 maja 2018 14:39

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 249

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl