Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne w obrębie Prostki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 355/11, 355/13, 355/14, 355/15

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 5 kwietnia 2018 r. I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Prostkach.
Przedmiotem przetargu były działki:
- Nr 355/11 o pow. 0,0021 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012919/5, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 1 900,00 zł,-
- Nr 355/13 o pow. 0,0021 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012919/5, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę dwie osoby. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 1 900,00 zł,-
- Nr 355/14 o pow. 0,0021 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012919/5, Komisja przetargowa nie dopuściła do przetargu na działkę jednej osoby z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba.. Cena wywoławcza netto wynosiła: 1 900,00 zł,-
- Nr 355/15 o pow. 0,0021 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012919/5, Komisja przetargowa nie dopuściła do przetargu na działkę jednej osoby z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba.. Cena wywoławcza netto wynosiła: 1 900,00 zł,-

W wyniku przetargu na poszczególne działki został wyłoniony następujący kandydat na nabywcę:
- działka 355/11 o pow. 0,0021 ha obręb Prostki – Elżbieta Zacharczyk, zaoferowała kwotę netto 1 920,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka 355/13 o pow. 0,0021 ha obręb Prostki – Zofia Cieślikowska, zaoferowała kwotę netto 1 920,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,

W związku z nie dopuszczeniem do licytacji osoby która wpłaciła wadium a nie spełniła wymogów formalnych, na działki 355//14 i 355/15, Komisja przetargowa stwierdziła, że przetarg na działki 355/14 i 355/15 jest bezskuteczny.

Opublikowano: 12 kwietnia 2018 11:30

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 313

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl