Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne w obrębie Prostki oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1408, 1409, 1417, 1418

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 29 marca 2018 r. I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Prostkach.
Przedmiotem przetargu były działki:
- Nr 1408 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012361/8, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 1 900,00 zł,-
- Nr 1409 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012361/8, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 1 900,00 zł,-
- Nr 1417 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012361/8, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 1 900,00 zł,-
- Nr 1418 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012361/8, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 1 900,00 zł,-

W wyniku przetargu na poszczególne działki został wyłoniony następujący kandydat na nabywcę:
- działka 1408 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki – Katarzyna Zawalich, zaoferowała kwotę netto 1 920,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka 1409 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki – Katarzyna Zawalich, zaoferowała kwotę netto 1 920,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka 1417 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki – Katarzyna Zawalich, zaoferowała kwotę netto 1 920,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka 1418 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki – Katarzyna Zawalich, zaoferowała kwotę netto 1 920,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę.

Opublikowano: 10 kwietnia 2018 07:10

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 355

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl