Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż położonych w Prostkach działek niezabudowanych Nr 1457/32, 1457/33

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 09 listopada 2017 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Prostkach.
Przedmiotem przetargu były działki:
- Nr 1457/32 o pow. 0,1115 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 06 listopada 2017 r. w terminie do dnia 06 października 2017 r. (włącznie) nikt nie złożył wymaganego wadium na działkę. Cena wywoławcza netto wynosiła: 50 000,00 zł,-
- Nr 1457/33 o pow. 0,1115 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 45 000,00 zł,-

W wyniku przetargu na poszczególne działki został wyłoniony następujący kandydat na nabywcę:
- działka 1457/33 o pow. 0,1115 ha obręb Prostki – Damian Modzelewski, zaoferował kwotę netto 45 450,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,

W związku z brakiem wpłaty wymaganego wadium na działkę 1457/32, Komisja przetargowa stwierdziła, że przetarg na działkę 1457/32 jest bezskuteczny.

Opublikowano: 14 listopada 2017 13:34

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 628

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl