Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Nr 1 w miejscowości Gorczyce

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Nr 1 w miejscowości Gorczyce, Gmina Prostki przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy.

1. Opis budynku:
Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, wybudowany ok 1945 r. z dobudowaną częścią gospodarczą do północnej ściany szczytowej. Wejście do budynku realizowane jest od strony wschodniej (zaplecza) poprzez drewniany ganek na fundamencie betonowym.
Ściany piwnic murowane z kamienia i cegły, ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej. Strop nad piwnicą betonowy na belkach stalowych, nad parterem drewniany.
Dach drewniany dwuspadowy, połać bez odeskowania kryta dachówką betonową, orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej. Komin murowany z cegły. Schody na poddasze i piwnicy drewniane, zewnętrzne betonowe. Część gospodarcza dobudowana z różnych materiałów drobnowymiarowych, dach jednospadowy drewniany kryty blachą.
Instalacje podstawowe w budynku:
Elektryczna, wodociągowa z sieci, kanalizacji sanitarnej do betonowego zbiornikana na działce, piece lokalne, trzon kuchenny, kanały dymowe i wentylacji grawitacyjnej.
Powierzchnia:
- budynek składa się z następujących pomieszczeń: kuchni, trzech pokoi, łazienki z wc. p. pokoju i przedsionka, o łącznej pow. 72,78 m²,
- powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego: dwa pomieszczenia o łącznej pow. 24,09 m².

2. Wraz z budynkiem sprzedaży podlega grunt oznaczony nr geodezyjnym 162/1 o pow. 0,2200 ha obręb Gorczyce.

3. Cena nieruchomości budynkowej wraz z gruntem wynosi 69.000,00 zł.

4. Nieruchomość jest obciążona umową najmu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t.) lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanego lokalu pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą;
c) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został zawarty na czas nie oznaczony;
d) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie;
e) osoby o których mowa w pkt. c) korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży złożą wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa Sołectwa Gorczyce.
Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.


Opublikowano: 15 września 2017 14:54

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 392

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl