Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku Nr 1 przy ul. Szkolnej w Prostkach

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym przetargu w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 18 sierpnia 2017 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku Nr 1 przy ul. Szkolnej w Prostkach. Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Nr 1 przy ul. Szkolnej w Prostkach wraz z udziałem w gruncie Nr 363 o pow. 0,0854 ha obręb Prostki w wysokości 238/800 części, objęty księgą wieczystą Nr OL1E/00023542/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ełku.

Komisja przetargowa dopuściła do przetargu jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba.

Cena wywoławcza lokalu wynosiła: 39.000,00 zł;

W wyniku przetargu na działkę został wyłoniony następujący kandydat na nabywcę:

Pani Paulina Krawczyk, która zaoferowała najwyższą cenę lokalu Nr 1 w budynku Nr 1 przy ul. Szkolnej w Prostkach w wysokości 39.390,00 zł.

Opublikowano: 28 sierpnia 2017 13:44

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 326

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl