Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Prostkach

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 14 czerwca 2017 r. I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Prostkach.

Przedmiotem przetargu były działki:
- Nr 1406 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012361/8, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 1 800,00 zł,-
- Nr 1407 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012361/8, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 1 800,00 zł,-
- Nr 1416 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki, KW OL1E/00012361/8, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 1 800,00 zł,-

W wyniku przetargu na poszczególne działki został wyłoniony następujący kandydat na nabywcę:
- działka 1406 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki – Kamil Ćwikowski, zaoferował kwotę netto 1 820,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka 1407 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki – Kamil Ćwikowski, zaoferował kwotę netto 1 820,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka 1416 o pow. 0,0018 ha obręb Prostki – Kamil Ćwikowski, zaoferował kwotę netto 1 820,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę.

Opublikowano: 20 czerwca 2017 12:37

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 315

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl