Informacja o wyniku I przetargu ustnego na sprzedaż lokalu komunalnego nr 1 w budynku nr 1 przy ul. Szkolnej w Prostkach

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 19 maja 2017 r. I przetargu ustnego na sprzedaż lokalu komunalnego nr 1 w budynku nr 1 przy ul. Szkolnej w Prostkach objętego księgą wieczystą OL1E/00023542/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ełku.

Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 14 kwietnia 2017 r. w terminie do dnia 16 maja 2017 r. (włącznie) wadium wpłaciły dwie osoby.

Komisja stwierdziła że, w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 10:00 zgodnie z ogłoszeniem nikt z uprawnionych do wzięcia udziału w przetargu nie stawił się. Cena wywoławcza działki wynosiła: 50.000,00 zł

W związku z nieobecnością uczestników przetargu, Komisja przetargowa stwierdziła, że przetarg jest bezskuteczny.

Opublikowano: 31 maja 2017 10:56

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 395

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl