Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Prostkach

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Prostki w dniu 24 marca 2017 r. I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Prostkach.

 

Przedmiotem przetargu były działki:
- Nr 1457/27 o pow. 0,1154 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 51 000,00 zł,-
- Nr 1457/28 o pow. 0,1154 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 51 000,00 zł,-
- Nr 1457/29 o pow. 0,1154 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę dwie osoby. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 46 000,00 zł,-
- Nr 1457/30 o pow. 0,1156 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 46 000,00 zł,-
- Nr 1457/32 o pow. 0,1115 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa stwierdziła, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 17 lutego 2017 r. w terminie do dnia 21 marca 2017 r. (włącznie) nikt nie złożył wymaganego wadium na działkę. Cena wywoławcza netto wynosiła: 50 000,00 zł,-
- Nr 1457/33 o pow. 0,1115 ha obręb Prostki, KW OL1E/00015273/5, Komisja przetargowa dopuściła do przetargu na działkę jedną osobę. Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba. Cena wywoławcza netto wynosiła: 45 000,00 zł,-

 

W wyniku przetargu na poszczególne działki został wyłoniony następujący kandydat na nabywcę:
- działka 1457/27 o pow. 0,1154 ha obręb Prostki – Kamil Zorczykowski, zaoferował kwotę netto 51 510,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka 1457/28 o pow. 0,1154 ha obręb Prostki – Damian Modzelewski, zaoferował kwotę netto 51 510,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka 1457/29 o pow. 0,1154 ha obręb Prostki – Damian Modzelewski, zaoferował kwotę netto 46 460,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,
- działka 1457/30 o pow. 0,1156 ha obręb Prostki – Jan Modzelewski, zaoferował kwotę netto 46 460,00 zł,- stając się kandydatem na nabywcę,

 

W związku z brakiem wpłaty wymaganego wadium na działkę 1457/32 i nie przystąpienie żadnej osoby do licytacji na działkę 1457/33, Komisja przetargowa stwierdziła, że przetarg na działki 1457/32 i 1457/33 jest bezskuteczny.

Opublikowano: 31 marca 2017 14:12

Kategoria: Obrót nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 454

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl