Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Prostki Nr XII.85.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki (Dz. Urz. Woj. warmińsko-mazurskiego z 2020 r. poz. 73) od 1 lutego 2020 r. obowiązują nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak niżej:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny w wysokości:
- 17,20 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Stawka opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane w sposób selektywny oraz rodzinnych ogrodów działkowych, za jednorazowe opróżnienie pojemnika:
- o pojemności 120 l w wysokości - 5,91 zł,
- o pojemności 240 l w wysokości – 11,82 zł,
- o pojemności 360 l w wysokości – 17,73 zł,
- o pojemności 1100 l w wysokości – 54,18 zł,
- kontener KP-5 w wysokości – 270,90 zł,
- kontener KP-7 w wysokości – 344,78 zł,
- kontener KP-10 w wysokości – 492,54 zł.
3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości zamieszkałej i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami stanowić będzie sumę iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w punkcie 1 oraz iloczynu ilości pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty określonej w punkcie 2.

4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 169,30 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

5. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi dwukrotność wymienionych stawek.

Opublikowano: 23 stycznia 2020 12:52

Kategoria: Ogłoszenia - Komunikaty

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 145

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl