Dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Prostki informuje, że Gmina Prostki zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Prostki, zainteresowani usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wnioski do Urzędu Gminy, w terminie do 25.10.2019 r.

Druk wniosku można wydrukować (w załączeniu do pobrania) lub otrzymać w Urzędzie Gminy, pokój nr 9.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Prostki ogłosi w 2020 r. przetarg i ustali zasady zbierania, transportu i zagospodarowania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dofinansowanie do 1 tony odpadów wynosi 500 zł. Różnicę pomiędzy ceną z przetargu a dofinansowaniem pokrywa rolnik.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 87 611-28-54.

Opublikowano: 10 października 2019 23:46

Kategoria: Ogłoszenia - Komunikaty

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej [16.7 KB]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [15.15 KB]

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej [28.5 KB]

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę [23.34 KB]

Wyświetleń: 422

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl