Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów azbestowych na rok 2019 r.

Uwaga dofinansowanie usuwania azbestu

Wójt Gminy Prostki informuje o naborze wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, prosi się o złożenie do Urzędu Gminy w Prostkach (Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - pokój 9) w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2019 r. stosownej informacji i wniosku.
 
W załączeniu informacja wraz z wnioskiem i oświadczeniami.

Opublikowano: 10 lipca 2019 10:09

Kategoria: Ogłoszenia - Komunikaty

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Informacja o usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie związku międzygminnego „Gospodarka Komunalna” [285.66 KB]

Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest [1.21 MB]

Załączniki [3.43 MB]

Wyświetleń: 515

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl