Debata dotycząca „Raportu o stanie Gminy Prostki za 2018 r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

„Raport o stanie Gminy Prostki za 2018 r.” jest opublikowany na stronie bip.prostki.pl (zakładka Raporty). Będzie on rozpatrywany na najbliższej Sesji, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Prostki za 2018 r.” mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 28 aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas na której ma być przedstawiany „Raport o stanie gminy za 2018 r.” tj. do 25 czerwca 2019 r. Zgłoszenia można składać w sekretariacie pok. 106 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

UWAGA: Proszę drukować zgłoszenie dwustronnie i zapoznawać osoby popierające z klauzulą.

Opublikowano: 19 czerwca 2019 12:42

Kategoria: Ogłoszenia - Komunikaty

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Wzór zgłoszenia [45 KB]

Wyświetleń: 217

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl