Informacja w sprawie wniosku o zmianę nazwy ul. 1 Maja

W dniu 22 marca 2018 r., podczas XLXIX sesji Rady Gminy Prostki, został przedstawiony Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na nazwę „Chrystusa Króla królów”. Z raportu wynika, że mieszkańcy ul 1 Maja nie chcą zmiany nazwy ulicy – 197 respondentów było przeciwnych zmianie, 4 respondentów było za zmianą.

Po zapoznaniu się z raportem radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały złożonej przez Wójta Gminy Prostki w sprawie zmiany nazwy ulicy. Rada Gminy Prostki jednogłośnie (na sesji obecnych było 13 z 15 radnych) opowiedziała się przeciwko zmianie na Chrystusa Króla królów i odrzuciła projekt uchwały.

W dniu 22 marca 2018 r., podczas XLXIX sesji Rady Gminy Prostki, został przedstawiony Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na nazwę „Chrystusa Króla królów”. Z raportu wynika, że mieszkańcy ul 1Maja nie chcą zmiany nazwy ulicy – 197 respondentów było przeciwnych zmianie, 4 respondentów było za zmianą.

            Po zapoznaniu się z raportem radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały złożonej przez Wójta Gminy Prostki w sprawie zmiany nazwy ulicy. Rada Gminy Prostki jednogłośnie ( na sesji obecnych było 13 z 15 radnych) opowiedziała się przeciwko zmianie na Chrystusa Króla królów i odrzuciła projekt uchwały.

Opublikowano: 10 maja 2018 14:50

Kategoria: Ogłoszenia - Komunikaty

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 466

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl