Komunikat w sprawie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie przeprowadzonych badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku stwierdza, że jakość wody dostarczanej dla mieszkańcom Gminy Prostki odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) Wójt Gminy Prostki przekazuje do wiadomości mieszkańców Gminy Prostki informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ełku. Treść oceny znajduje się w załączniku.

Opublikowano: 26 stycznia 2018 11:38

Kategoria: Ogłoszenia - Komunikaty

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Ocena jakości wody [2.73 MB]

Wyświetleń: 436

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl