Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Prostki informuje, że w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.0.1289 t.j.) gminy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do prowadzonej przez gminę ewidencji.    

Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń (do pobrania na stronie urzędu lub u sołtysa wsi). Zgłoszenia te należy składać w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, pocztą na adres: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@prostki.pl lub za pośrednictwem sołtysa w terminie do 30.11.2017 roku.

Wypełnienie tego formularza jest obowiązkowe.

Opublikowano: 15 września 2017 14:38

Kategoria: Ogłoszenia - Komunikaty

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Formularz zgłoszenia [13.65 KB]

Wyświetleń: 236

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl