Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla oddziałów przedszkolnych

OS. 4459 – 2/2/17


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1-2 Gmina Prostki ogłasza, że podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla:

1) przedszkola obliczona na dzień 01.01.2017 r. wynosi 7.029,00 zł (585,75 zł miesięcznie);
2) szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny obliczona na dzień 01.01.2017 r. wynosi 6.229,92 zł (519,16 zł miesięcznie).


Informujemy także, że statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 r.:
1) w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Prostki, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym przedszkolu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 67,
2) w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Prostki, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 74.


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:
1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;
2) w październiku roku budżetowego.


Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

Opublikowano: 23 lutego 2017 10:44

Kategoria: Ogłoszenia - Komunikaty

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla oddziałów przedszkolnych [37.08 KB]

Wyświetleń: 489

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl