Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi. Lokalizacja inwestycji: gmina Prostki, obręb 0029 Ostrykół, działki o numerach ewid.: 103/5, 29/7, 29/10, 98, 33/1, 33/3, 35/1, 35/2.

W dniu 2 września 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.3.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi.

Lokalizacja inwestycji: gmina Prostki, obręb 0029 Ostrykół, działki o numerach ewid.: 103/5, 29/7, 29/10, 98, 33/1, 33/3, 35/1, 35/2.

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki znak: RI.6733.3.2020.7 z dnia 02.09.2020r. znajduje się w załączniku.

Opublikowano: 04 września 2020 07:45

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

ri6733320207.pdf [61.53 KB]

Wyświetleń: 49

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl