Obwieszczenie znak: RI.6220.7.2019.29 z dnia 02.09.2020r. zawierające informację dotyczącą planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod. 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki.

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Prostki znak: RI.6220.7.2019.29 z dnia 02.09.2020r. zawierające informację dotyczącą planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod. 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki.

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod. 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki:

1)      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WOOŚ.4221.5.2020.AZ.1 z dnia 21.08.2020r., ze względu na konieczność analizy materiału dowodowego, przedłużył do 24 września 2020r. termin na rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Prostki z dnia 21.07.02020r. znak: RI.6220.7.2019.25 w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze, gm. Prostki.

Opublikowano: 04 września 2020 07:37

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

ri62207201929.pdf [79.84 KB]

Wyświetleń: 63

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl